Green Foundation je mladá slovenská nadácia, ktorá sa zameriava na rozvoj environmentálneho sektoru a podporu sociálnych inovácií. Pôvodne malá nadácia prechádza transfomáciou s cieľom rozvinúť nadačné aktivity a stať sa tak jedným z hlavných hráčov na Slovensku presadzujúcim systémové zmeny v oblasti ochrany životného prostredia. O výsledkoch transformácie a nových aktivitách budeme informovať na týchto stránkach na prelome zimy a jari roku 2017.